Минималните изисквания, които компаниите трябвада изпълнят, за да се докаже съществуването на система за управление на качеството се определят от стандарта БДС EN ISO 90001: 2008.

Стандартът е универсален за всички сфери на икономическите дейности и обхваща всички аспекти на дейността на организацията.

Системата за управление е основана на тези изисквания, и е уникална за компанията, в която е разработена ивнедрена, тъй като тя е съобразена със съответните правила и работни практики.

Изборът на изискванията, определени от този стандарт съставя регулаторни рамки, управляващи специфичния предмет на дейност и спомага на компаниите в процеса на изпълнение на тези изисквания.

Стандартът осигурява напътствия и общи изисквания, които една организация трябва да се изпълни и помага на други стандарти и спецификации, свързани с различните аспекти на дейността на фирмата, тъй като тяхната цел е да се оптимизира работата в компанията.

Сертификация за съответствие с изискванията на ISO 9001:2008 е доброволно, но би могло да бъде поставено като изискване в договор от клиент или доставчик.