RPV Partners предоставя цялостни консултантски услуги в подготовката на проекти и предложения за ЕС и други програми и проекти, както и административна помощ при изпълнението на проектите.

Наша отговорност е разработването пъления пакет от документи и представянето им пред съответните институции, както защитата пред оторизираните органи на програма.